Công ty TNHH Điện tử - tin học Hoàng Phát

HOANG PHAT INFORMATICS - ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Tổng quan

Tòa soạn điện tử

 • Quy trình biên tập
 • Quản lý công việc
 • Quản lý quảng cáo
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý nhuận bút
 • Đa ngôn ngữ
 • Đa ấn phẩm

Báo điện tử & Website

 • Quản lý nội dung
 • Quản lý layout
 • Quản lý quảng cáo
 • Quản lý nhuận bút
 • Đa ngôn ngữ

Quản lý phát sóng (Traffic)

 • Khung phát sóng
 • Đăng ký SX chương trình
 • Lịch phát sóng
 • Playlist phát sóng
 • Lịch quảng bá
 • Lịch quảng cáo

Quản lý tác Nghiệp Thời Sự

 • Quản lý nội dung
 • Quản lý lịch công tác
 • Điều độ sản xuất